Salesiánská komunita ve Zlíně

Salesiánská komunita ve Zlíně

Salesiánské komunita sv. Versiglia a Caravaria ve Zlíně

 

Ředitel komunity Petr Vaculík
Vikář Antonín Pražan
Ekonom komunity Zdeněk Demel
Administrátor farnosti Dan Žůrek
Koadjutor Lubomír Laža
Student Jan Rozsypálek

 

Salesiánské dílo

 

 •  
  Historie
  HISTORICKÁ OBDOBÍ Z POHLEDU SALESIÁNSKÉ PŘÍTOMNOSTI
  • 1998–2003 období života v provizoriu stavebních buněk při stavbě Salesiánského domu.  
  • 5. 2003 posvěcení kostela
  • 1. 2006 zřízení farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • 6. 2006 salesiáni odchází z farnosti Filipa a Jakuba
  • 6. 2006 zřízení salesiánské komunity
  • 9. 2012 zřízení přednoviciátu 
  • 9. 2021 SKM Zlín bylo svěřeno laikovi
  PERSONÁLNÍ ZMĚNY

  Jan Vodák                    (1998-1999)    zahajuje salesiánské dílo na Jižních Svazích

  Vít Dlapka                    (1998-2000)    zahajuje salesiánské dílo na Jižních Svazích

  Pavel Šimůnek            (1999-2001)    předseda SKM Zlín

  Josef Slezák                 (1999–2000)   na civilní službě

  Petr Kopřiva                (2000-2013)    předseda SKM Zlín

  Jaroslav Trávníček     (2000-2006)    kaplan

  Michal Svoboda          (2002-2004)    na asistenci

  Libor Všetula               (2004-2006)    na asistenci

  Josef Kopecký ml.      (2006-2007)    administrátor farnosti

  Pavel Glogar                (2006-2018)    kaplan, ředitel komunity, farář farnosti

  Ladislav Banďouch    (2006-2008)    na asistenci 

  Jiří Woclawek              (2006–2011)   koadjutor

  Ladislav Kozubík        (2007-2011)    administrátor farnosti, farář

  Jakub Švanda             (2010-2012)    na asistenci

  Petr Boštík                   (2011-2020)    předseda SKM Zlín

  Karel Tinka                  (+20.12.2011) ve Zlíně byl od roku 1969. Ve farnost F+J do 2006,

  do roku 2011 žil v komunitě na Jižních Svazích.

  Petr Cvrkal                  (2012-2015)    vedení přednoviciátu

  Filip Mareš                    (2012-2013)    přednoviciát

  Vlastimil Vajďák            (2012-2013)    přednoviciát

  Dan Žůrek                    (2013-2015)    vedení přednoviciátu

                                       (2018- )           administrátor farnosti

  Zdeněk Demel             (2014- )           výpomocný duchovní

  Josef Převor                 (2014-2015)    přednoviciát

  Jan Rozsypálek            (2014-2015)    přednoviciát

  Radek Gottwald          (2015-2021)    ředitel komunity, vedení přednoviciátu, předseda SKM Zlín

  Pavel Liškutin             (2015-2019)    koadjutor

  Dominik Honěk             (2016-2017)    přednoviciát

  Jakub Honěk                (2017-2018)    přednoviciát

  Jan Fojtů                     (2019-2020)    novokněz

  Jan Rozsypálek          (2019-2021)    na asistenci

  Antonín Pražan           (2020- )           kaplan farnosti

  Lubomír Laža              (2020- )           koadjutor

  Petr Vaculík                 (2020- )           ředitel komunity, vedení přednoviciátu

  Jiří Vácha                     (2021-2022)    přednoviciát

  Jiří Šumbera                 (2021-2022)    přednoviciát

  Pavla Oklešťková         (2021-)            předsedkyně SKM Zlín

   

  25 salesiánů, z toho 5 salesiánů na asistenci, 3 koadjutoři; 8 přednoviců, kteří složili řeholní sliby.

 •  
  Struktura

 •  
  Salesiáni v ČR

  sdb.cz