Priority

Priority

 •  
  Poslání a formace sdílená s laiky

  Pro rok 2023_2024 si opět volíme jeden z hlavních bodů provinciální kapituly.

  1. Máme odpovědnost za animaci celého Salesiánského domu a zároveň zveme ke konkrétní SPOLUODPOVĚDNOSTI za jednotlivé oblasti, procesy i akce.
  2. Vytváříme VĚDOMÍ PŘINÁLEŽITOSTI ke společnému dílu. Tvoříme Výchovně pastorační společenství (VPS).
  3. ZAPOJUJEME co nejvíce lidí do společného POSLÁNÍ. Chceme získávat nové dobrovolníky a zapojovat nové aktivní laiky. Hledáme nové nástroje pro komunikaci se zaměstnanci, kteří se cítí domácí, i s těmi, kteří nově přicházejí a zapojují se mezi dobrovolníky.
  4. Překonáváme rozdělení mezi jednotlivými etapami historie domu, mezi nostalgií „starých“ a tvořivostí „nových“ zaměstnanců. Chceme být pro všechny a věnovat se rovnoměrně všem.
  Předpoklady
  1. dobrá vzájemná KOMUNIKACE při řízení díla, přehledná ORGANIZACE, jasně definované ROLE A KOMPETENCE podle principu subsidiarity.
  2. dokončený, prezentovaný a respektovaný VÝCHOVNĚ PASTORAČNÍ PROJEKT (VPP)

   [VPP je v brožuře Salesiánský dům ve Zlíně, ISBN 978-80-11-03061-2, vydaný ke 20. výročí posvěcení kostela.]

  3. PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ salesiánů SDB a zaměstnanců, animátorů a dobrovolníků i pravidelné programy pro společnou FORMACI.
  4. Důležité je zůstat pozitivní, neztratit vlastní rodinnost, abychom mohli nabídnout dobré prostředí novým dobrovolníkům.
 •  
  Priorita pastorace mládeže

  Pro školní rok 2023_2024 vidíme nutnost věnovat se cíleně mladým podle VPP. Je to:

  Chudá, znevýhodněná a ohrožená mládež (Toto označení vnímáme jako úhel salesiánského pohledu, nikoliv jako třídící hledisko.)

  Především se jedná o děti a mládež ve věku 11 - 26 let ze Zlína a blízkého okolí.

  • Jsou ohroženi sociálně patologickými jevy;
  • hledají bezpečné zázemí pro naplnění volného času a prostor pro navazování pozitivních vrstevnických kontaktů;
   • jsou chudí na vzdělání a mají omezené možnosti uplatnění v občanské společnosti.

  Této mládeži se věnuje SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE ZLÍN, se službou NZDM.

  Mládež obecně

  Pod tímto označením rozumíme mladé ve věku 11 - 26 let, kteří neřeší zásadní sociální problémy a mají zázemí v rodině. Patří do farnosti PMPK, jsou žáky CZŠ a okolních škol, nebo přišli do kontaktu se salesiánským dílem a chtějí se ho přidržet. 

  K výše jmenovaným skupinám mládeže připojujeme navíc mladé rodiny. Chceme je podpořit v jejich výchovném úsilí vlastních dětí do 6 let. Maminkám (případně otcům) na mateřské dovolené poskytujeme prostor pod kostelem a program, který má posílit vztah matky a dítěte a zabránit sociální izolaci matek. Jde tedy o vzájemné setkávání, poznávání, předávání zkušeností, poznatků, možnost navázat nová přátelství či neformálním způsobem využít poradenství a pomoc.

  Této mládeži a rodinám se věnuje SKM ZLÍN a FARNOST PMPK.

  Předpoklady
  SVOLÁVAT

  Svoláváme mladé, kteří v sobě objevují salesiánské charisma, a dáváme jim účast na našem poslání.

  a) Dáváme mladým možnost prožívat rodinného ducha Salesiánského domu.
  b) Tvoříme (jádro) společenství animátorů i širší společenství salesiánské mládeže.
  c) Pěstujeme v salesiánské mládeži vědomí přináležitosti ke komunitě. Pokud to jde, konáme dílo pro mladé společně.

  DOPROVÁZET
  a) Naší prioritou je služba salesiánského doprovázení mladých.
  b) Doprovázíme je osobně – poskytujeme duchovní doprovázení těm, kdo mají zájem.
  c) Vytváříme a doprovázíme malé skupiny mladých v salesiánském stylu. (družiny)

  V komunitě sdílíme, které mladé doprovázíme, a vytváříme (malá) společenství salesiánské mládeže ve Zlíně. Podporujeme se navzájem a v komunitě se adresně modlíme za mladé.

  FORMOVAT
  a) Podporujeme mladé prostřednictvím kurzů osobního rozvoje a animátorských dovedností.
  b) Zapojujeme mladé do služby podle jejich možností a schopností.